Szakmai program

Tájékoztatórészletek ]

Az intézményi felvételhez az alábbi dokumentumok szükségesek: Orvosi szakvélemény/javaslat - a pszichiátriai intézménybe felvételreHáziorvosi igazolás arról, hogy a beköltöző személy nem szenved fertőző betegségeSzemélyi igazolványHatósági Bizonyítvány (TAJ szám)Nyugdíjas szelvény/más rendszeres juttatásról szóló igazolás Gondnoksági alá helyezésről szóló bírói végzés, gyámhatósági határozat - ha van...

Az Orchidea Gondozó Otthon bemutatásarészletek ]

Az Orchidea Gondozó Otthon Budapesthez egészen közel, annak déli határánál Dunaharaszti városában található. Az Ambrózia Gondozóház Nonprofit kft. fenntartásában lévő pszichiátriai betegek ellátását biztosító, tartós bentlakásos otthon működésének kezdete 2002 január. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel és ennek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik. Az intézmény a megközelíthetőséget...

Az intézmény adatairészletek ]

A fenntartó neve: Ambrózia Gondozóház Nonprofit Kft.A fenntartó képviselője: Szondy Lilla A fenntartó elérhetősége: Mobil: +36 (30) 304 4146E-mail: info@orchideaotthon.hu Az Intézmény neve: Orchidea Gondozó OtthonAz Intézmény címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 50-52.Az Intézményvezető neve: dr. Dorn Adrienn Az intézményvezető elérhetősége: Telefon: +36 (20) 418 0261, +36 (30) 529 6067E-mail:...

Az Orchidea Gondozó Otthon szolgáltatásának célja, feladata, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásarészletek ]

Az intézményi ellátás elsődleges célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő körülményeket, személyre szóló ápolást, gondozást és az ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtsa minden lakója számára. Mivel speciális ellátást biztosítunk számos tényezőre kell figyelnünk. Társadalmi tényező, hogy egyre többen szorulnak speciális ellátásra és a specifikusság mellett, nem...

Más intézményekkel történő együttműködés módjarészletek ]

Az intézmény számára a jó szakmai tevékenység megvalósulása érdekében fontos, hogy hatékonyan együttműködjön társintézményekkel, hivatalokkal, hatóságokkal, civil és társadalmi szervezetekkel. Ennek megfelelően fontos célunk a jó szakmai és nem utolsó sorban emberi kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Működésünk és tevékenységünk során együttműködünk: 1. A Módszertani Intézményekkel, melynek során...

Az ellátandó célcsoport jellemzői, a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási feladatok jellege, tartalmarészletek ]

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.66§ -a értelmében az életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorult személyekről – ha az alapszolgáltatás keretében nem lehetséges – állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított szociális intézményi formában kell gondoskodni. Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes...

1 | 2 | 3 | tovább